ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY

Ryszard Sajdak

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, KABLOWE I ODGROMOWE. POMIARY ELEKTRYCZNE.

Na terenie kraju:

 

Budopol S.A.

- Centrum Onkologii w Bydgoszczy

LECH S.A.

– szpitale, obiekty użyteczności publicznej – Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku


KONTBUD 

- obiekty zabytkowe takie jak: Zespół Klasztorny Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy

 

 

 

P.W. WOJMAR

– placówki bankowe – Bank ING, Bank Millennium, Bank Handlowy, Bank Pocztowy

NEPTUNUS

– obsługa targów wystawienniczych

Kuria Diecezji Bydgoskiej

– Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, Dom Polski, Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej

Administracja Domów Miejskich

– ok. 3000 kamienic, wieżowce, lokale użytkowe

SM Budowlani

– bloki mieszkalne, wieżowce

SM SIM

– kompleks domków jednorodzinnych, bloki mieszkalne

Spółdzielnia Gastronomiczna

– lokale gastronomiczne 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia

Wspólnoty Mieszkaniowe

– kamienice, bloki mieszkalne

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Opera Nova

Filharmonia Pomorska

Hotel Pod Orłem

CH Blue City Warszawa

CH Stary Browar Poznań

CH Galaxy Szczecin

Delegatura NIK w Bydgoszczy

Restauracja – Zamek Golubski w Golubiu Dobrzyniu

Poza terenem kraju:

Niemcy – domy starców